Language –уски  Language јнглийски  Language Ќемски  Language Ѕългарски 
phone: +359 (0)56 82 66 55, mobile: +359 (0)885 942 104
phone/fax: +359 (0)56 84 50 60
mail: office@tstravel.net
’отели във ¬елико “ърново- резервации на изгодни цени - +359 (0) 888 62 26 58
¬елико “ърново хотели 4 звезди ****
’отел Ѕест ”естърн ѕремиер **** ’отел »нтерхотел ¬елико “ърново ****
’отел янтра ****
¬елико “ърново хотели 3 звезди ***
’отел јква€ *** ’отел јлегро ***
’отел јнхеа *** ’отел ÷ентрал ***
’отел  онкорд *** ’отел —тудио ***
’отел ÷аревец ***
 


’отели във ¬елико “ърново— благопри€тното си разположение в централната част на Ѕългари€, градът винаги е търсена дестинаци€ като туристически, културен и административен център на страната. Ќие предлагаме резервации за почивки в благопри€тните хотели във ¬елико “ърново. ¬секи хотел е описан с подробна информаци€ за удобствата които предлага, снимки и актуални цени. –азгледайте внимателно нашите оферти, изберете необходими€ за хотел във ¬елико “ърново и изпратете запитване за цена и наличност. Ќаши€т екип от професионалисти ще ¬и отговори сравнително бързо с конкретни цени и услови€ за резерваци€ онлайн. ѕредлаганите хотели във ¬елико “ърново включват 3 и 4 звезди с всички услови€ за при€тни почивки.»нфомаци€ за града–азположен в дебрите на —тара планиан ¬елико “ърново разкрива древните исторически следи водещи до днешна Ѕългари€. ѕосетителите на града могат да отседнат в самобитните хотели на ¬елико “ръново съхранили и до днел стила на старите времена. –азнообразието на архитектурните традиции са вложени във всеки един хотел във ¬елико “ърново. »зключително разнообразни по състав туристически групи преминават всеки ден през древната българска столица. ћногообразни според вида на цените са категориите хотели във ¬елико “ърново отговар€щи на съвременните стандарти за туристически услуги. ¬секи хотели във ¬елико “ърново има сво€ тенденци€ за цени и отстъпки, но като ц€ло хотелите се подреждат по две, три и четири звезди. ”добствата на хотелите във ¬елико “ърново включват съответстващите на категори€та екстри. ≈стественно вс€ка категори€ си отговар€ на определената цена- евтини две звезди хотели, стандартни три звезди и луксозни четири звездни хотели се намират в древната столица. ƒревни€т български град е изграден в централна Ѕългари€ в —тара планина на 210 метра надморска височина почти равни разсто€ни€ от най-големите градове в страната – 241 км североизточно от —офи€, на 228 км западно от ¬арна, на 192 км североизточно от ѕловдив и 224 км северозападно от Ѕургас. ¬елико “ърново е разположен върху дълбоко свързаните с българската истори€ историческите хълмове ÷аревец, “рапезица и —вета √ора, надвиснали над река янтра, населението му е 74800 жители. ¬ града има много хотели от всички категории, подход€щ е за почивка и ваканци€. ¬елико “ърново е административен център, притежаващ благопри€тни€т климат. ѕри съществуващите природни и исторически забележителности, способстват за развитието на народните художествени зана€ти както и за развитието на туризма. ¬елико “ърново е град с богато историческо наследство. јрхитектурата в вложена в основните сгради и хотелите носейки нюансите на българската истори€. јрбнаси е разположен 6 км от л€вата страна на път€ за –усе, а срещу него е манастирът —в. “роица.»стори€ѕървите следи са открити на хълм “рапезица датиращи от 3 хил€долетие. пр. н.е. ѕрез 1187 г. брат€та бол€ри јсен и ѕетър организират успешно въстание за освобождение от византийска власт и провъзглас€ват ¬елико “ърново за столица на Ѕългарската държава. Ќа 17.07.1393г. пада под ќсманско иго. ѕрез ¬ъзраждането ¬елико “ърново е в икономически, културен разтеж. –азвиват се много бързо зана€тите, търгови€та процъфт€ва, изграждат се изключително красиви постройки и църкви. ¬елико “ърново се превръща в духовен център на борбите за църковна независимост и национално освобождение. Ќа 07.06.1877г. ¬елико “ърново е освободен от турското ого. ѕрез месец април 1879 г. се е приема “ърновската  онституци€ –най-демократичната конституци€ в ≈вропа по това време. Ќа 17.04.1879г. е свикано първото ¬елико Ќародно —ъбрание. Ќа 06.09.1885г. провъзгласена обединението на  н€жество Ѕългари€ и »зточна –умели€. ’ълмът ÷аревец, разположен в източната част на града е об€вен за архитектурен резерват. —ъхранена е входната порта, Ѕалдуиновата кула, дворцовите и патриаршеските комплекси на ¬торото българско царство (12 – 14 в.).«абележителности и културно наследствоЌа хълмът “рапезица са открити 17 църкви, най-важните от т€х са "—в. ƒимитър" и църквата —в. „етиридесет мъченици. ƒругите църквите са също уникални - —в. Ќикола, —в. —в.  ирил и ћетодий, —в.—в. онстантин и ≈лена, архитектурните паметници  ъщата с маймунките,  ъщата на ѕетко –. —лавейков, —амоводската чарши€, паметникът ћайка Ѕългари€, —тамболови€ мост.  ато благодарност за историческото минало в наши дни е изработен уникални€ аудио-визуален спектакъл ÷аревград “ърново - звук и светлина. »звестни забележителности са музе€т на ¬ъзраждането и ”чредителното събрание е разположен в —тари€  онак, строен от  ольо ‘ичето и свързан с много исторически за Ѕългари€ събити€, етнографски€т музей. Ќа 13 км се намира  илифаревски€ манастир- известен под името манастира с кладеница с двата етажа, основан е от “еодосий “ърновски, на 17 км се намира плаковски€т манастир "—в.ѕророк »ли€, на 13 км е ћердански€т манастир. ќстанки от древното селища запазено и до днес е древенив римски град край село Ќикюп- Ќикополис ад »струм. Ѕалнеоложки€ курорт ¬онещата вода се намира на 30 км южно по средата на прохода на –епубликата ’аинбоаз, там се намира и  илифарефски€ манастир. ¬елико “ърново е един от най- посещаваните от туристи градове на Ѕългари€. »зградени са изключително много хотели в ¬елико “ърново- две, три и четири звезди отговар€щи на всички съвременни изисквани€ за нормален стандарт.

 
–езервации хотели в Ѕългари€. Ћиценз є 03219
“елефон и адрес:
÷ентрален офис: Ѕургас ул. ƒимитър Ѕракалов 7, e-mail: info@bulgariaholidays.net тел./факс : +359 56 845060, тел:+359 (0)56 826655

BulgariaHolidays.NET